Gevoel en Verstand …. hand in hand

In het leven is het belangrijk om met je hart je verstand bij de hand te nemen. Verbinding tussen hart en verstand is super belangrijk.
In “De ontdekking van het Nu” wordt dit prachtig omschreven:

“Het denken maakt onophoudelijk lawaai.
Hoe zou het stilte kunnen begrijpen?

Het denken houdt van oordelen.
Hoe zou het vrede kunnen begrijpen?

Het denken splitst en verdeelt.
Hoe zou het eenheid kunnen begrijpen?

Het denken is onvrijwillig en dwangmatig.
Hoe zou het vrijheid kunnen begrijpen?

Denken is een activiteit van streven en worden.
Hoe zou het Zijn kunnen begrijpen?

Pas wanneer het denken beseft
dat het niet in staat is iets écht wezenlijks te begrijpen,
is er een opening naar werkelijk Inzicht.

(uit ‘De Ontdekking van het Nu’ – uitg. Ankh Hermes)”

In mijn sessies streef ik ernaar om zowel aandacht hebben voor het denken als voor het lichaam met alle sensaties en gevoelens.
Met alleen gedachten en ideeën blijf je vaak in dezelfde cirkeltjes rond lopen. Door het lichaam erbij te betrekken en het denken te laten samenwerken met het voelen, ontstaan er nieuwe inzichten en kun je andere/nieuwe bewegingen maken.
Hierdoor kom je uit je vaste patronen en ervaar je vaak meer harmonie en balans in jezelf!
Het is niet langer óf het een óf het anders, maar het wordt een samenwerking die dubbel zo krachtig is.
Heerlijk toch?!

Share this:
Geplaatst in Blog.