Holos Massagetherapie

Holos massagetherapieMassagetherapie is een behandeling die gericht is op bewustwording, welke tot inzicht en uiteindelijk heling kan leiden op fysiek, psychisch, emotioneel, sociaal en spiritueel niveau.

Massagetherapie nodigt uit, om met volle aandacht en zonder oordeel, in het hier en nu te voelen en te ervaren.
Hierdoor kan ook gevoeld worden welke aspecten bijgedragen hebben aan het ontstaan van de klachten en problemen en kunnen ook onverwerkte ervaringen, emoties en gevoelens naar boven komen.
Door echt contact maken met deze gevoelens en te luisteren naar de signalen van het lichaam ontstaat er vaak ruimte en kunnen geheel nieuwe inzichten boven komen drijven.

Deze bewustwording en doorvoelde inzichten, in combinatie met het zelfregulerend vermogen van het lichaam wat aangeraakt is, kunnen uiteindelijk leiden tot innerlijke groei, ontwikkeling en heling.
Heling is een proces wat gericht is op herstel van verstoorde harmonie, op alle niveaus van zijn. Herstel van het evenwicht tussen lichaam en geest.

Door steeds meer te worden wie je werkelijk bent kun je steeds beter verantwoordelijkheid nemen voor en invloed uitoefenen op de kwaliteit van je eigen leven. Je bent steeds beter in staat om keuzes van binnenuit te maken en van daaruit jouw eigen richting te kiezen.
Dit is een proces wat je uiteindelijk zelf doet, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik ben bereid bij dit proces te ondersteunen en te begeleiden.

Massagetherapie is een op zichzelf staande therapie met een eigenheid, die raakvlakken heeft met haptonomie, vormen van psychotherapie, fysiotherapie en mindfulness.

Share this:

Geplaatst in Bewustwording.