Aanbod

Maatwerk

Ieder mens is uniek, dus ieder behandeltraject is maatwerk.
Tijdens het eerste consult vindt een anamnese gesprek plaats. Hierin wordt onder andere informatie verkregen over je huidige situatie, klachten, problemen en thema’s die spelen; in relatie tot je achtergrond.
Ook is dit gesprek bedoeld om je motivatie, wensen en doelstellingen helder te krijgen en verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken.
Op basis van de hierdoor verkregen gegevens wordt in overleg met jou een behandelplan opgesteld. Hierbinnen is ruimte om tijdens ieder consult af te stemmen op wat voor jou het best past op dat moment. Keuzes worden gemaakt op basis van wat het meest aandacht vraagt in het hier en nu of worden ingegeven door een thema wat speelt.
Ik maak gebruik van diverse werkvormen vanuit de Holos Massagetherapie en/of
Primal Rebirth Therapie ®.

Vervolg

Bij ieder volgende consult wordt stilgestaan hoe het gegaan is sinds het vorige consult en wat je wensen zijn met betrekking tot dit nieuwe consult. Steeds zal worden afgestemd op wat voor jou het beste past op dat moment en wat je verder wilt onderzoeken.
Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en doelstellingen naar wens bijgesteld.

Tijdsduur

De tijdsduur van een consult ligt gemiddeld tussen 60 en 90 minuten, afhankelijk van verschillende aspecten en in overleg met jou.
Hierin is ruimte voor gesprek, aanraking en oefeningen, gericht op bewustwording, inzicht en heling.
Het aantal behandelingen ligt gemiddeld tussen de 5 en 15, afhankelijk van de aard van de klachten en het verloop van het proces. En daarnaast kan het fijn zijn om als een soort APK maandelijks langs te komen, zodat disbalans eerder gesignaleerd wordt en klachten worden voorkomen.

Aandacht voor jezelf

Mijn behandeling nodigt je uit om bewust bij en tot jezelf te komen, op basis van de gedachten, fysieke reacties, beelden en emoties die in jou naar boven komen.
Dat geeft contact met relevante aspecten van je klachten of problemen. Welke rol heeft dit in jouw leven, waarin belemmert het je, waartoe nodigt het je uit en welke raad tracht het je te geven?

Ik heb geen klachten

Natuurlijk kun je ook zonder klachten kiezen voor een massage… juist om klachten voor te zijn.
Mijn massage zal je uitnodigen om uit je hoofd, en in je lichaam te komen.
Dit geeft rust en ontspanning… tijd voor aandacht voor jezelf.