Vergoeding door zorgverzekeraar

Massagetherapie en Primal Rebirth Therapie® vallen onder de complementaire zorg. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering (deels) mijn massagetherapie-behandelingen waar Primal Rebirth Therapie onderdeel van kan zijn.
Informeer bij de zorgverzekeraar of kijk op de site van Zorgwijzer voor de mogelijkheden en voorwaarden om een therapeutische behandeling vergoed te krijgen.

Je ontvangt een digitale nota die je desgewenst kunt indienen bij je verzekeraar.
Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig!

Waarborg

Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording” is aangesloten bij:
– de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze);
– de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg);
Hierdoor wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd.

Bij een klacht zullen we eerst proberen om er samen uit te komen. Mocht dit niet (voldoende) lukken dan kan een onafhankelijk oordeel opgevraagd worden bij het tuchtcollege TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Via de VBAG ben ik collectief verzekerd bij een geschilleninstantie.  Op de website van de VBAG vind je meer informatie over de werkwijze omtrent klachten en geschillen.

             

Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording is ook te vinden op www.voetreflex-info.nl en op www.massage-info.nl